Sosyal Medya

Sosyal Medyanın Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi

Arkadaşlarınla Paylaş!

Sosyal Medyanın Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi

Günümüzde artan rekabet ile birlikte marka farkındalığı yaratmak son derece önemli hale gelmiştir. Markalar birbirlerinden ayrışmak ve tüketicinin ilgisini sürekli kendi üzerilerinde tutmak için birbirleriyle etkileşimin açık olduğu bir iletişim mecrası yaratmışlardır ve hiç kuşkusuz ki bu sosyal medya araçlarıdır. Sosyal medyanın satın alma kararı üzerindeki etkisi markaların gözünden kaçmamış ve uyum sağlamalarını zorunlu hale getirmiştir. İnternet teknolojileri ile birlikte iletişim sınırının yok olması benzer alışkanlıklara sahip tüketicilerin gruplaşmasına imkân tanımıştır. Bu grupların sosyal medya üzerinden aynı konular etrafında tavsiyeler ve önerilerle birbirlerini etkilemeleri kaçınılmaz olmuştur. Dijital medyada oluşan kamuoyu ortak çıkarlar etrafında toplanmalarına yön verirken kontrolü de ele geçirmelerine ve markaları yönlendirebilme yetisi kazanmalarını sağlamıştır.

Pazarlama İletişimi Nedir?

Bu durumda markaların pazarlama iletişimi de dijital çağın gereklilere göre şekil almak zorunda kalmıştır. Pazarlama iletişimi, markanın ilişki kurduğu ve kuracağı hedef kitlesini, ürünlerin ve hizmetlerin faydaları, vaatleri ve kazandıracakları gibi ikna etmesini sağlayan iletişim çabasıdır.

Pazarlama iletişimi hedef kitle merkezlidir ve kurumun kendileri hakkında bilgi vermelerine olanak tanır. Markalar pazarlama iletişimini ikna etme ve satın almaya teşvik etme amacıyla düzenleseler de ürün ya da hizmet çerçevesinde farklı konulara ışık tutarak bilgilendirme, katılım sağlama ve farkındalık yaratma çabalarına da oldukça sık rastlanır.

Örneğin sosyal medyada karşınıza çıktığından emin olduğum Green Peace’in “Dünyanın en büyük meşrubat içecek şirketi okyanuslarımızı plastiğe boğuyor” diyerek başlattığı kampanyanın ardından Coca Cola, iddialara karşı çıktığını anladığımız bir reklam filmi yayımladı. Pazarlama iletişimini “İçi umut dolu, burada umut var” mesajı etrafında düzenleyen Coca Cola geleneksel ve dijital medya ortaklı bir kriz yönetimi gerçekleştirdi. İstatiksel verilerin henüz elimizde bulunmaması dolayısıyla başarılı/başarısız diyemeyeceğimiz bu kriz planının pazarlama iletişimi içinde olduğunu söyleyebiliriz.

Sosyal Medyada Pazarlama İletişimi

Dijital pazarlama iletişimi marka ile tüketicileri arasındaki iletişimin dijital kanallar kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Sosyal ağlar dijital pazarlama kanalı olarak stratejik öneme sahip, kontrolün zor olduğu, hızlı ve açık olmayı gerektiren, zaman sınırının olmadığı kanallardır. Sosyal medya, kullanıcıların birbirleriyle ilişkiler kurabildiği ve web üzerinde kaynakları paylaşabildiği online topluluklardır. Etkileşimin maksimize edildiği sosyal medya ağları, kontrolün tüketicide olması dolayısıyla tehlikeli ve sürekli takip edilmesi gereken bir mecralardır.

Sosyal ağ siteleri, kişilere online profiller ya da kişisel web sayfaları oluşturmaya izin veren sitelerdir. Profil sayfaları kullanıcıların web siteleri gibi kabul edilir ve öyle işlev görür. Profil bilgileri içerisinde kullanıcıyla ilgili birçok bilgiye ulaşılma şansı bulunur.

Biraz daha açmak gerekirse sosyal medya siteleri profil oluşturmaya, bağlantıyı paylaşan kullanıcıların listesindekilerle iletişim kurmaya, onların bağlantı listelerine bakmaya, çapraz geçişlere ve sistem içindeki diğer bireylerin de bunları yapmasına izin veren web tabanlı sistemlerdir.

Sosyal medya ağızdan ağıza iletişiminin en yoğun olduğu ortamdır. Ürün ve hizmetler de dahil olmak üzere her konuda gönderi paylaşılmakta, yorum yapılmakta ve diğer kullanıcılar tarafından görülmektedir. Başlayan iletişimler son bulmaz ve sürekli bir yayılma gösterir.

Sosyal Medya Kullanım Oranları

2017 Küresel İnternet Tüketicileri Araştırması’na göre, tüketicilerin %66’sı alacakları ürün için maksimum 1 saat araştırma yapmışlardır. Aynı araştırma sonucunda Y kuşağının (1982-2001 yaş aralığı) sosyal medya ve arkadaş yorumları gibi internet kaynaklarından etkilenme ihtimallerinin çevrimdışı kaynaklardan etkilenme oranına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Açıkça görülmektedir ki sosyal medya tüketim alışkanlıkları üzerinde pozitif bir güce sahiptir çünkü ürün ve hizmetlerle ilgili günlük konuşmaların çoğu bu yerlerde gerçekleşmekte ve yayılmaktadır.

2017’de yalnızca Türkiye’deki kullanıcısı sayısı 42 milyonu geçen Facebook sosyal ağların başında gelmektedir ve araştırmalar göstermektedir ki, kullanıcılar Facebook fan sayfası olan şirketlerden olmayanlara göre daha fazla alışveriş yapmaktadırlar. Ayrıca güvenilirlik açısından Facebook’ta bulunabilme tüketicilerin tercihlerini etkileyen bir kriterdir.

Markaların sosyal ağlardaki iletişim yapısı, paylaşımları, paylaşımların altına yapılan kullanıcı yorumları, cevap verilmesi ve etkileşime geçilmesi, ürünü ya da hizmeti araştıran potansiyel müşteri için önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Markanın reklamları dışında ürün ya da hizmeti deneyimlemiş kişilerin öneri ve tavsiyeleri karar verme aşamasında ikna ediciliği yüksek değerli bir faktör olarak dikkat çeker. İnsanları birleştirmesi ve bir çevre oluşturması sayesinde insanların günlük yaşamlarıyla bütünleşmiş olan sosyal ağlar markalara, hedef kitlelerinin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını keşfetme fırsatı sunmaktadırlar.

Hızlı geri dönüşümlerin alınması da fayda sağlayan sosyal medya ağları doğru kullanıldığında marka farkındalığı yaratılmasına da katkı sağlayacaktır. Markanın hedefleri doğrultusunda içerik pazarlama stratejileri ile eşgüdümlü yürütülen bir sosyal medya yönetimi sayesinde marka bağlılığı ve sadık müşteriler yaratabilirsiniz.

Arkadaşlarınla Paylaş!

Yazar: betulaltindal

3 thoughts on “Sosyal Medyanın Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi

  John

  (9 Nisan 2018 - 05:00)

  Hey webmaster
  When you write some blogs and share with us,that is a hard work for you but share makes you happly right?
  yes I am a blogger too,and I wanna share with you my method to make some extra cash,not too much
  maybe $100 a day,but when you keep up the work,the cash will come in much and more.more info you can checkout my blog.
  http://bit.ly/makemoneymethod2018
  good luck and cheers!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir